orsej jarní
předchozí - jírovec maďal Orsej jarní. Klecanský háj, duben 2002 následující - pryšec