orsej jarní
předchozí - kakost smrdutý Orsej jarní. Klecanský háj, duben 2007 následující - sasanka hajní