vítod větší
předchozí - úročník bolhoj Vítod větší. Kurdějov, květen 2008 následující - hlaváček jarní