ohniváček černoskvrnný
předchozí - adéla třezalková Ohniváček černoskvrnný. Praha, Horní Šárka, červen 2007 následující - modrásek vikvicový