běžník květomilný Thomisus onustus
předchozí - běžník květomilný Běžník květomilný. Praha, Podhoří, duben 2004 následující - slíďák Trochosa ruricola