běžník květomilný Thomisus onustus
předchozí - lovčík hajní Běžník květomilný. Praha, Podhoří, duben 2004 následující - běžník květomilný