listovník Philodromus sp.
předchozí - čelistnatka Tetragnatha sp. Listovník Philodromus sp. Praha, Trója, červen 2006 následující - skákavka rudopásá