lovčík hajní Pisaura mirabilis
předchozí - běžník trávový Lovčík hajní. Drnholecký luh, květen 2008 následující - čelistnatka Tetragnatha sp