předchozí Praha, Královská obora, červenec 2001 následující - ještěrka zelená