klínatka obecná
předchozí - vážka ploská Klínatka obecná. Drnholecký luh, květen 2008 následující - motýlice lesklá